Nguyễn , Hoàng Nhi, Tiến Vương Huỳnh, Công Minh Nguyễn, Thái Dương Bạch, Phước Hòa Nguyễn, Quang Hiếu Tạ, Anh Đào Huỳnh, và c.s. 2023. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA CÁC ĐỘI HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):9-16. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.349.