Ngô , Phương Thảo, và Thị Vân Anh Bùi. 2022. “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55 (Tháng Chạp):48-58. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.345.