Lê , Thị Thảo, Thị Kim Quyên Nguyễn, và Thị Giang Thanh Chu. (2022) 2023. “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55 (Tháng Hai):8-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.339.