Trương, Hữu Có, và Trương Hải Lê. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TIM VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG CAO TẦN QUA CATHETER Ở BỆNH NHÂN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT PHỤ THUỘC NÚT NHĨ-THẤT TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51 (Tháng Chín):133-40. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.322.