Nguyễn, Văn Cường, và Thị Ngọc Vân Nguyễn. 2022. “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51 (Tháng Chín):118-26. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.320.