Nguyễn , Văn Lâm, Quang Huy Lý, Thị Hậu Võ, Thanh Thảo Phạm, Kỳ Nam Nguyễn, và Thị Thảo Mai Hà. 2022. “Đặc điểm lâm sàng Và đánh Giá kết Quả điều trị sẹo Quá phát bằng Tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Tư):135-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.32.