Trần , Văn Vui, và Quang Tâm Nguyễn. 2022. “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51 (Tháng Chín):63-68. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.309.