Nguyễn, Phúc Vinh, và Thị Phương Đan Trần. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP CHÙM TIA HÌNH NÓN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM BẰNG MÁNG NHAI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):216-23. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.301.