Nguyễn, Ngọc Thanh, và Thành Tấn Nguyễn. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐÓNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):197-204. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.298.