Thái, Thanh Lâm, Văn Dễ Trần, và Thanh Hải Nguyễn. 2023. “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI DỰA THEO SỰ NHẠY CẢM KHÁNG SINH Ở BỆNH NHI VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Giêng):191-97. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.297.