Dương, Văn Phiếu, và Như Nghĩa Nguyễn. 2022. “Nghiên cứu tỷ lệ Và các yếu tố Liên Quan đến Phì đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân Phúc mạc”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Tư):115-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.29.