Chung, Thị Ngọc Bích, Hoàng Bảy Quách, và Thái Thanh Tâm Trần. 2022. “NỒNG ĐỘ CYSTATIN C HUYẾT THANH TRÊN THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):135-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.289.