Trần, Thị Bảo An, Kim Khánh Lê, Thanh Truyền Nguyễn, và Huỳnh Như Mai. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):99-106. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.283.