Ngô, Hoàng Khởi, Thành Tài Lê, Thị Dương Nhi Phạm, và Nhựt Anh Lâm. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):86-92. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.281.