Ung, Phan Anh Như, Anh Tài Ngô, Hoàng Dương Trịnh, Khả Thanh Lý, và Thị Phương Đan Trần. 2022. “TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52 (Tháng Mười):59-65. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.277.