Bùi, Xuân Trà, Hoàng Thủy Tiên Nguyễn, Huy Kiên Bùi, Ngọc Trân Lưu, và Thị Như Ngọc Trần. 2023. “ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):65-72. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.273.