Trương , Thị Xuân Mai, Thị Thanh Tuyền Lê, Thị Thu Hương Nguyễn, Tuyết Mai Vi, Mỹ Thanh Trần, Trần Nhật Khôi Bùi, và Thắng Nguyễn. 2022. “Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại Trú Hen Phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Chín):106-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.27.