Nguyễn, Thị Kim Yến, và Thị Tâm Phạm. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH CỦA NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN TẠI THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51 (Tháng Chín):13-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.261.