Lý , Ngọc Luân, Văn Phúc Hà, và Hoàng Toàn Ngô. 2022. “ĐẶC ĐIỂM SÓNG TỔN THƯƠNG VÀ CÁC THÔNG SỐ TẠO NHỊP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN NHỊP CHẬM CÓ CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51 (Tháng Chín):1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.258.