Nguyễn , Minh Tuấn, Thuỳ Ngân Phan, Huỳnh Trung Trần, và Trung Kiên Nguyễn. 2022. “Đánh Giá kết Quả điều trị Viêm Nha Chu mạn tính không phẫu thuật Có hỗ trợ Laser Diode (bước sóng 810 Nm) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Chín):86-93. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.24.