Nguyễn, Thị Thanh Nhàn, Quang Nghĩa Bùi, Thị Tâm Trịnh, Thị Thảo Mai Hà, Thị Minh Khang Trương, Công Lý Trần, Huỳnh Ái Uyên Nguyễn, Chí Quang Ngô, và Nguyễn Kim Tuyền Phạm. 2022. “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):207-10. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.238.