Nguyễn, Thị Ngoãn, Lê Thanh Trúc Nguyễn, và Thị Kim Chi Trần. 2023. “MỨC ĐỘ ĐAU Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Giêng):154-63. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.231.