Đỗ, Hồng Phúc, và Văn Thái Nguyễn. 2023. “ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):131-38. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2258.