Võ, Duy Khánh, Đức Minh Mẫn Phạm, và Viết Cẩn Lê. 2023. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):110-15. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2255.