Võ, Quang Đình Nam, Trần Khanh Đỗ, và Thế Canh Đậu. 2023. “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2250.