Phạm, Thanh Nhã, và Huy Toàn Nguyễn. 2023. “SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2249.