Trịnh, Minh Giám, và Quang Đình Nam Võ. 2023. “LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):52-56. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2247.