Phạm, Thanh Nhã, Văn Thọ Lê, và Viết Nhuận Ngô. 2023. “VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):44-51. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2246.