Lê, Ngọc Tuấn, Thúc Bội Châu Nguyễn, Thị Linh Thu Huỳnh, Thị Lan Hương Bùi, Thanh Tân Phạm, Minh Lộc Nguyễn, Tấn Toàn Nguyễn, Gia Ánh Thỳ Lê, Mạnh Cường Hoàng, Văn Thái Nguyễn, và Phước Hùng Đỗ. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):38-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2245.