Lê, Đình Hải, Thế Hoàng Nguyễn, và Hồng Hải Lưu. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):30-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2244.