Võ, Quang Đình Nam, và Hoàng Trung Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):22-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2243.