Nguyễn, Ngọc Thạch, Trọng Tường Mai, và Thỉ Cao. 2023. “KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):15-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2242.