Phan, Văn Ngọc, Sỹ Nam Hồ, Minh Dương Nguyễn, và Chí Dũng Lê. 2023. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):7-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2241.