Lê, Gia Ánh Thỳ, Thế Tuân Nguyễn, Tấn Toàn Nguyễn, Minh Lộc Nguyễn, Thanh Tân Phạm, và Ngọc Minh Đinh. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÂU RÁCH TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU CHỈ HAI HÀNG BẮC CẦU TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):1-6. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2240.