Nguyễn, Lâm Minh Tân, Văn Dương Trần, Thành Tấn Nguyễn, và Việt Triều Phạm. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):112-19. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.223.