Võ, Thành Trí, Thụy An Bùi, Trung Tín Lê, Thị Trúc Linh Trần, Thị Minh Thơ Võ, Huyền Trân Nguyễn, và Thị Bảo Hà Nguyễn. 2023. “ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):43-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2225.