Lê , Văn Minh, Thị Gái Lê, Thị Bé Hai Nguyễn, và Văn Thống Nguyễn. 2023. “GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):251-64. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2220.