Nguyễn, Việt Phương, Thanh Vũ Lê, Thị Ngọc Phạm, Thị Hoàng Anh Phan, Hoàng Minh Quân Phạm, Hồng Thủy Nguyễn, và Văn Tuấn Nguyễn. 2022. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ SAU HÓA TRỊ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):105-12. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.222.