Nguyễn, Hữu Minh Trí. 2022. “ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN THỊ LỰC NHÌN XA CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT PHACO ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):91-97. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.219.