Tạ, Ngọc Điệp, và Thị Tố Liên Phạm. 2022. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC/VEN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2020-2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):83-90. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.218.