Nguyễn, Thị Mỹ Liên, Nhật Minh Phạm, Thị Kim Hường Nguyễn, Thị Kim Hân Nguyễn, Quang Nghĩa Bùi, và Quang Khải Trần. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):249-55. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2080.