Trương , Thị Chiêu, Tấn Cường Võ, Thị Kim Châu Đoàn, Đặng Đăng Khoa Trần, Văn Lộc Huỳnh, Kim Sơn Trần, và Thị Yến Nhi Ngô. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):171-77. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2071.