Nguyễn, Trung Hiếu, Thanh Bình Lê, Huỳnh Tuấn Trần, Quang Trung Lê, Võ Tấn Phát Quách, Văn Nghĩa Nguyễn, Văn Huynh Dương, Đại Nghĩa Nguyễn, Quốc Cường Trần, và Việt Tú Lê. 2023. “NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):244-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2070.