Dương , Nguyên Xuân Lâm, và Đỗ Lâm Điền Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):15-22. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2068.