Đổ, Ngọc Cường, Vũ Đằng Nguyễn, Dũng Tiến Đoàn, Thị Anh Thư Phạm, Anh Quân Tô, và Trí Nghĩa Phù. 2023. “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):128-34. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2054.