Trần, Quang Khải, Thị Huỳnh Như Trần, Văn Vi Trần, Đắc Tuấn Ngô, Thị Hương Trà Nguyễn, Thị Cẩm Tiên Nguyễn, và Hoàng Tuấn Hưng Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):36-42. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2052.