Nguyễn, Phổ. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):120-27. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2036.