Châu , Hồng Diễm, và Nguyên Lâm Lê. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG SAI KHỚP CẮN LOẠI I ANGLE ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH KHÔNG NHỔ RĂNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):8-16. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.201.