Đặng, Văn Sô Đa, Văn Hai Nguyễn, và Minh Hiệp Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):112-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1997.