Nguyễn, Như Nghĩa, Minh Giàu Huỳnh, và Huỳnh Ngọc Tân Mai. 2023. “ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):230-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1996.